Om Bellum

Fordonsentusiaster se hit! På Bellum kan du läsa intressanta artiklar om allt som berör fordon med fyra hjul. Allt från andra världskrigets terrängbilar  och jeeper till moderna personbilar är typiska ämnen som vi kommer att skriva om. Fordon är fascinerande, detta är något människan har skapat och utvecklat genom åren och trots att tekniken skiljer sig åt mellan olika decennium så kommer det alltid att finnas en charm vad gäller äldre fordon.

Välkommen till Bellum!